ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Fate Of Fetal Muscle Allografts In Rats [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 18-23

The Fate Of Fetal Muscle Allografts In Rats

Ufuk Emekli1, Sinan Nur Kesim1, İsmail Büyükçayır1, Sibel Erdamar2, Tuba Erdoğan1, Ercan Demiray1, Ayhan Konuralp1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Patolojik Anatomi Anabilim Dalı,İstanbul, Türkiye


Sıçanlarda Fetal Kas Allogreftlerinin Geç Sonuçları

Ufuk Emekli1, Sinan Nur Kesim1, İsmail Büyükçayır1, Sibel Erdamar2, Tuba Erdoğan1, Ercan Demiray1, Ayhan Konuralp1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Patolojik Anatomi Anabilim Dalı,İstanbul, Türkiye


Ufuk Emekli, Sinan Nur Kesim, İsmail Büyükçayır, Sibel Erdamar, Tuba Erdoğan, Ercan Demiray, Ayhan Konuralp. The Fate Of Fetal Muscle Allografts In Rats. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 18-23

Corresponding Author: Ufuk Emekli
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale