ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Rehabilitation After Neurosurgical Procedures [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 111-114

Rehabilitation After Neurosurgical Procedures

M. İbrahim Ziyal1, Gülgün Durlanık2, Adem Yılmaz1, Figen Köymen2, Sezai Yıldırancan1, Yunus Aydın1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Şişli Etfal Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği


Nöroşirürjikal Cerrahi Prosedürler Sonrası Rehabilitasyon

M. İbrahim Ziyal1, Gülgün Durlanık2, Adem Yılmaz1, Figen Köymen2, Sezai Yıldırancan1, Yunus Aydın1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Şişli Etfal Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği


M. İbrahim Ziyal, Gülgün Durlanık, Adem Yılmaz, Figen Köymen, Sezai Yıldırancan, Yunus Aydın. Rehabilitation After Neurosurgical Procedures. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 111-114

Corresponding Author: M. İbrahim Ziyal
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale