ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Magnetic resonance imaging in Dyke-Davidoff-Masson syndrome presented with epilepsy [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 52-56

Magnetic resonance imaging in Dyke-Davidoff-Masson syndrome presented with epilepsy

Nuran Yılmaz, Ender Uysal, A. Deniz Kahraman, Hakan Yıldırım, Handan Toroslu, Muzaffer Başak
Department of Radiology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Dyke-Davidoff-Masson syndrome, clinically characterized, by intractable epileptic seizures, facial asymmetry, mental retardation and cerebral hemiatrophy is very rare and that might cause resistant seizures. Magnetic Resonance Imaging (MRI) is one of the imaging methods of choice to demonstrate the etiology of epilepsy. In this study we have presented Dyke- Davidoff-Masson syndrome in a 22 years old male patient with medically intractable epilepsy and discussed clinical appearance, pathology and the value of the magnetic resonance imaging in the diagnosis of this syndrome.

Keywords: Cerebral hemiatrophy, epilepsy, mental retardation.

Epilepsi ile başvuran Dyke-Davidoff-Masson sendromlu olguda manyetik rezonans görüntüleme

Nuran Yılmaz, Ender Uysal, A. Deniz Kahraman, Hakan Yıldırım, Handan Toroslu, Muzaffer Başak
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Klinik olarak dirençli epileptik nöbetler, fasial asimetri, mentol retardasyon ve serebral hemiatrofi He karakterize bir sendrom olan Dyke-Davidoff-Masson sendromu (DDMS) oldukça nadir görülmektedir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), epilepsi etyolojisinin değerlendirilmesinde tercih edi¬len etkin görüntüleme yöntemlerinden birisidir. Biz olgu sunumumuzda, kliniğimize dirençli epilepsi tanısı ile refere edilen 22 yaşındaki erkek hastada DDMS sendromunu gösterdik ve bu sendromun klinik görünümünü, patolojisini ve tanısında MRG yönteminin değerini tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Serebral hemiatrofi, epilepsi, mental retardasyon

Nuran Yılmaz, Ender Uysal, A. Deniz Kahraman, Hakan Yıldırım, Handan Toroslu, Muzaffer Başak. Magnetic resonance imaging in Dyke-Davidoff-Masson syndrome presented with epilepsy. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 52-56

Corresponding Author: Nuran Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale