ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Intracranial Arachnoid Cysts [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 93-98

Intracranial Arachnoid Cysts

M. İbrahim Ziyal, Uğur Türe, Alper Kaya, Cengiz Türkmen, Bülent F. Kılınçoğlu, Yunus Aydın
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye


İntrakranyal Araknoid Kistler

M. İbrahim Ziyal, Uğur Türe, Alper Kaya, Cengiz Türkmen, Bülent F. Kılınçoğlu, Yunus Aydın
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye


M. İbrahim Ziyal, Uğur Türe, Alper Kaya, Cengiz Türkmen, Bülent F. Kılınçoğlu, Yunus Aydın. Intracranial Arachnoid Cysts. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 93-98

Corresponding Author: M. İbrahim Ziyal
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale