ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Peritoneal Dialysis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1975; 9(1): 25-29

Peritoneal Dialysis

Füruzan Selcen
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Kadın- Doğum Servisi, İstanbul, Türkiye


Periton Diyalizi Hakkında

Füruzan Selcen
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Kadın- Doğum Servisi, İstanbul, Türkiye


Füruzan Selcen. Peritoneal Dialysis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1975; 9(1): 25-29

Corresponding Author: Füruzan Selcen
LookUs & Online Makale