ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
A Man Had Porfiria Whom Had Complication of General Anesthesia [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(4): 230-238

A Man Had Porfiria Whom Had Complication of General Anesthesia

Raife Torun, Vildan Batur, Remzi Temür, Remzi Özkan
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye


Anestezi Komplikasyonu (Porfiri) Olan Bir Olgu

Raife Torun, Vildan Batur, Remzi Temür, Remzi Özkan
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye


Raife Torun, Vildan Batur, Remzi Temür, Remzi Özkan. A Man Had Porfiria Whom Had Complication of General Anesthesia. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(4): 230-238

Corresponding Author: Raife Torun
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale