ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Obesity, Hypertrichosis and Sex Steroids: Are these Factors Related to the Pilonidal Sinus Disease? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 263-266 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.78800

Obesity, Hypertrichosis and Sex Steroids: Are these Factors Related to the Pilonidal Sinus Disease?

Uğur Ekici1, Murat Ferhat Ferhatoglu2
1College of Health Sciences, Gelisim University, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Okan University Faculty of Medicine, Istanbul,Turkey

Objectives: Pilonidal sinus disease causes chronic inflammation of the skin and subcutaneous fatty tissue, and it commonly localises in the sacrococcygeal region. This study evaluated the effects of hypertrichosis, family history, obesity and sex steroids in 298 patients with pilonidal sinus disease.
Methods: The medical records of 618 patients treated at the General Surgery Clinic of Malatya State Hospital for primary pilonidal sinus disease between January 2014 and December 2017 were evaluated retrospectively.
Results: Female sex and family histories of pilonidal sinus disease and hypertrichosis were significantly higher in patients with than without hypertrichosis (p=0.030, p=0.035, p<0.001). The mean progesterone level was significantly lower in female patients with hypertrichosis than female patients without hypertrichosis (p=0.003).
Conclusion: Being overweight or obese, having an occupation that requires long-time sitting and having a family history predisposed to developing pilonidal sinus disease.

Keywords: Hypertrichosis, obesity; pilonidal sinus; sex steroids.

Obesity, Hypertrichosis and Sex Steroids: Are these Factors Related to the Pilonidal Sinus Disease?

Uğur Ekici1, Murat Ferhat Ferhatoglu2
1College of Health Sciences, Gelisim University, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Okan University Faculty of Medicine, Istanbul,Turkey

Amaç: Pilonidal sinüs hastalığı genellikle sakrokoksigeal bölge yerleşen ve ciltte - deri altı yağ dokusunda kronik enflamasyon ile ilerleyen bir hastalıktır. Bu çalışmada pilonidal sinüs hastalığı olan 298 hastanın hipertrikozu, aile öyküsü, obezite ve seks steroidlerinin etkileri değerlendirildi.
Yöntem: Malatya Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde Ocak 2014 - Aralık 2017 tarihleri arasında primer pilonidal sinus hastalığı nedeniyle tedavi edilen 618 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Kadın cinsiyet ve aile öyküsü pilonidal sinüs hastalığı ve hipertrikoz, hipertrikozu olmayan hastalardan anlamlı olarak yüksekti (p = 0.030, p = 0.035, p <0.001). Hipertrikozlu kadın hastalarda, ortalama progesteron düzeyi hipertrikoz olmayan kadınlardan anlamlı olarak düşüktü (p = 0.003).
Sonuç: Aşırı kilolu veya obez olmak, uzun süre oturmayı gerektiren bir mesleğe sahip olmak ve pilonidal sinüs hastalığının gelişmesine yatkın bir aile öyküsü olması.

Anahtar Kelimeler: Obezite, seks steroidleri, hipertrikoz, pilonidal sinüs

Uğur Ekici, Murat Ferhat Ferhatoglu. Obesity, Hypertrichosis and Sex Steroids: Are these Factors Related to the Pilonidal Sinus Disease?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 263-266

Corresponding Author: Murat Ferhat Ferhatoglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale