ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Solitary Cecal Diverticulitis Mimicking Acute Appendicitis in a Child: Intraoperative Diagnosis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 433-436 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.76588

Solitary Cecal Diverticulitis Mimicking Acute Appendicitis in a Child: Intraoperative Diagnosis

Asudan Tugce Bozkurter Cil1, Salim Gumus2
1Department of Pediatric Surgery, Medicana International Samsun Hospital, Samsun, Turkey
2Department of General Surgery, Medicana International Samsun Hospital, Samsun, Turkey

Right colonic and cecal diverticulitis can mimic acute appendicitis. A 14-year-old, 105-kg boy presented at the emergency department with symptoms mimicking acute appendicitis. Surgery revealed a case of perforated solitary cecal diverticulitis. Diverticulosis is a disease known to be common in adulthood, but the incidence is increasing in childhood. Therefore, emergency room residents and pediatric surgeons need to keep this diagnosis in mind in the differential diagnosis of acute appendicitis. Early clarification of the etiology will enable the planning of the best treatment strategy.

Keywords: Cecal diverticulitis, complicated diverticulosis; pediatric.

Çocukta akut apandisiti taklit eden soliter divertikülit olgusu: İntraoperatif tanı

Asudan Tugce Bozkurter Cil1, Salim Gumus2
1Department of Pediatric Surgery, Medicana International Samsun Hospital, Samsun, Turkey
2Department of General Surgery, Medicana International Samsun Hospital, Samsun, Turkey

Amaç: Sağ kolonik veya daha ender çekal divertikülit akut apandisiti taklit edebilir. Bu duruma çocukluk çağında pek rastlanmamaktadır. Burada sunulan vaka ile acil servis hekimlerinin ve çocuk cerrahlarının konuyla ilgili farkındalıklarını arttırmayı amaçladık.
Olgu: 14 yaşında, 105 kilo ağırlığında erkek hasta çocuk acil servise akut apandisite uyan semptomlarla başvurdu. Ancak cerrahi sırasında perfore olmuş soliter çekal divertiküliti olduğu görüldü.
Sonuçlar: Acil servis hekimleri ve çocuk cerrahları, akut apandisitin ayırıcı tanısında sağ kolonik ya da çekal divertiküliti de akıllarında tutmalıdırlar, çünkü önceden yetişkin çağda sıklıkla karşılaşılan bu hastalık artık çocukluk döneminde de görülmeye başlanmıştır. Hastalığın etiolojisi iyi bilinirse, koruyucu önlemler geliştirilebilir. Ve hastalık daha iyi tanınırsa, tanı ve tedavi net olarak planlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Çekal divertikülit, komplike divertikülozis, çocuk

Asudan Tugce Bozkurter Cil, Salim Gumus. Solitary Cecal Diverticulitis Mimicking Acute Appendicitis in a Child: Intraoperative Diagnosis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 433-436

Corresponding Author: Asudan Tugce Bozkurter Cil, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale