ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Atelectasis in a case with larynx tumour after urgent intubation [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(3): 128-130

Atelectasis in a case with larynx tumour after urgent intubation

Müge Coşkun Çelik1, Ayşe Hancı1, Şebnem Türk2, Melehat Erol1, Birsen Ekşioğlu1
12. Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul - Türkiye
21. Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul - Türkiye

The imminent airway obstruction caused by a tumor of the larynx must be control quickly. However, this kind of intubations with unexpected tumors may be traumatic. In this case report; a case with laryngeal tumor admitted to emergency department due to progressive breathing diffuculty and later was intubated because of downing consciousness level and severe respiratuar acidosis, was illustrated. During intubation the tumor was seen and he was taken to operation for tracheostomy. In postoperative period, after oscultation of thorax at left lung field breath sounds couldn’t taken and atelectasis was seen in thorax graphy. A computed tomography scan of the thorax, rigid bronchoscopy performed and fiberoptic bronchoscopy was planned.The patient, spontaneously removed the fragment after tracheal aspiration. The pathology result of the fragment reported as larynx squamöz cell CA. In this case report we want to emphasize when confronted with unexpected tumors of larynx
in course of laryngoscopy, the travmatization of the fragment must be considered. The oscultation of lung and controlling with thorax graphy is so important.

Keywords: Larenx tümör, atelektazi, entübasyon

Laringeal tümörü olan hastada acil entübasyon sonrası atelektazi gelişimi

Müge Coşkun Çelik1, Ayşe Hancı1, Şebnem Türk2, Melehat Erol1, Birsen Ekşioğlu1
12. Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul - Türkiye
21. Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul - Türkiye

Laringeal kitle sebebiyle ortaya çıkan acil hava yolu obstrüksiyonu hızlı bir şekilde kontrol edilmelidir. Ancak beklenmeyen kitlelerin görüldüğü bu tarz entübasyonlar travmatik olabilmektedir. Bu makalede; acil servise solunum güçlüğü ile gelen daha sonra bilinç durumunda kötüleşme ve ciddi asidozunun olması sebebiyle entübe edilen laringeal tümörlü bir olgu sunulmaktadır. Entübasyon sırasında hastanın kitlesi görüldü ve trakeostomi için operasyona alındı. Postoperatif dönemde, oskültasyonda sol akciğer alanında solunum sesleri alınamadı ve çekilen akciğer grafisinde atelektazi saptandı. Bilgisayarlı tomografi çekilen, rijid bronkoskopi yapılan hastaya fiberoptik bronkoskopi planlandı. Hasta trakeal aspirasyon sonrası kitleyi kendiliğinden çıkardı. Kitlenin patoloji sonucu laringeal skuamöz cell CA olarak geldi. Bu olgu sunusunda, laringoskopi sırasında beklenmeyen laringeal tümör ile karşılaşılan hastalarda kitlenin travmatize edilebileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamak istedik. Hastaların dikkatli oskültasyonu ve akciğer grafisi ile kontrolü oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Larenx tümör, atelektazi, entübasyon

Müge Coşkun Çelik, Ayşe Hancı, Şebnem Türk, Melehat Erol, Birsen Ekşioğlu. Atelectasis in a case with larynx tumour after urgent intubation. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(3): 128-130

Corresponding Author: Müge Coşkun Çelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale