ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Incidence Of Stillbirth,Newborn Unresponsive Of The Rescusitation,Congenital Anomaly,And Multiple Pregnancy Between 1963-1995 Years In Şişli Etfal Hastanesi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 28-32

The Incidence Of Stillbirth,Newborn Unresponsive Of The Rescusitation,Congenital Anomaly,And Multiple Pregnancy Between 1963-1995 Years In Şişli Etfal Hastanesi

Ayda Başgül, Ayşe Hancı, Birsen Ekşioğlu, Nebahat Sivrikaya
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye


Şişli Etfal Hastanesinde 1963-1995 Yılları Arasında Ölü Doğum,Resusitasyona Cevapsız Yenidoğan,Konjenital Anomali Ve Çoğul Gebelik İnsidansının Araştırılması

Ayda Başgül, Ayşe Hancı, Birsen Ekşioğlu, Nebahat Sivrikaya
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye


Ayda Başgül, Ayşe Hancı, Birsen Ekşioğlu, Nebahat Sivrikaya. The Incidence Of Stillbirth,Newborn Unresponsive Of The Rescusitation,Congenital Anomaly,And Multiple Pregnancy Between 1963-1995 Years In Şişli Etfal Hastanesi. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 28-32

Corresponding Author: Ayda Başgül
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale