ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Choroid Plexus Papilloma Tumor of the Ovary: A Case Report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(2): 237-240 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.74340

Choroid Plexus Papilloma Tumor of the Ovary: A Case Report

Merve Aldikactioglu Talmac1, Yuksel Ulu2, Hilal Serap Arslan2, Ilkbal Temel Yuksel1
1Department of Gynecological Oncology, University of Health Sciences Türkiye, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Pathology, University of Health Sciences Türkiye, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Türkiye

This is a case report of a 19-year-old nulligravid patient with a choroid plexus papilloma tumor in a mature cystic teratoma in the right adnexal area.
The patient, who had abdominal pain and dyspepsia, showed a 9 cm diameter mass with a solid/cystic component, initially interpreted as a dermoid cyst in the right adnexal region. Mature cystic teratoma is a benign germ cell tumor and is common in women during the reproductive period. However, choroid plexus papilloma is a rare brain tumor. The diagnosis of ovarian choroid plexus papilloma can be made with imaging tests such as magnetic resonance imaging or computed tomography, and treatment is usually by surgical removal.
Only four cases of ovarian teratoma with choroid plexus papilloma have been informed in the English literature, and this issue is the fifth.

Keywords: Choroid plexus papilloma, cystic teratoma, dermoid cyst, ovary, teratoma

Overde Koroid Pleksus Papillomu Tümörü: Vaka Takdimi

Merve Aldikactioglu Talmac1, Yuksel Ulu2, Hilal Serap Arslan2, Ilkbal Temel Yuksel1
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Kliniği, İstanbul
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Bu, sağ adneksiyal bölgede matür kistik teratom içinde koroid pleksus papilloma tümörü olan 19 yaşındaki hiç doğum yapmamış bir hastanın vaka raporudur.
Karın ağrısı ve dispepsi şikayeti olan hastada başlangıçta sağ adneksiyal bölgede dermoid kist olarak yorumlanan 9 cm çapında solid/kistik komponentli kitle görüldü. Matür kistik teratom iyi huylu bir germ hücreli tümördür ve üreme döneminde kadınlarda sık görülür. Koroid pleksus papillomu da nadir görülen bir beyin tümörüdür. Over koroid pleksus papillomunun tanısı manyetik rezonans görüntüleme veya bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme testleri ile konulabilir ve tedavisi genellikle cerrahi olarak çıkarılmasıdır.
İngiliz literatüründe koroid pleksus papillomlu sadece dört over teratomu olgusu bildirilmiştir ve bu beşinci vakadır. (SETB-2023-04-064)

Anahtar Kelimeler: Koroid pleksus papillomu, kistik teratom, dermoid kist, over, teratom

Merve Aldikactioglu Talmac, Yuksel Ulu, Hilal Serap Arslan, Ilkbal Temel Yuksel. Choroid Plexus Papilloma Tumor of the Ovary: A Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(2): 237-240

Corresponding Author: Merve Aldikactioglu Talmac
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale