ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Retrospective Study of 10 Neonatal Tetanus Cases [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(1): 33-36

Retrospective Study of 10 Neonatal Tetanus Cases

Betül Sezgin, Nuri Özer, Ünsal Yilmaz, Mehmet Demirkol, Mustafa Şahin, Nilüfer Dereli, Nimet Kayaalp
Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Kliniği

OBJECTIVE: Neonatal tetanus cases are still seen in our country. Although tetanus immunoprophylaxis has been done during pregnancy by the enforcement of the ministry of health. in this study we aimed to review neonatal teta­nus cases who had heen followed in our clinic in last six year.
STUDY DESIGN: 10 neonatal tetanus cases which had been accepted to Şişli Etfal Hospital Paediatric Infection Diseases Department between the years 1990 to 1996 were examined retrospectively. And the ages ranged between 4 days to 22 days. The seven of the patients (70%) were males and the three (30%) were females. The symptoms recorded were inability to suck in all patients, convulsions in 5, cyanosis in 2 fever in 2 and constipation in one patient. All patients had been delivered at home and their umbilical cord had been cut in septic condition tetanus immunoprophylaxis had not heen given to mothers before or during pregnancy. 2 of the patients (20%) were admitted to the hospital during winter and 2 patient (20%) during spring, one patient during summer (10%) and the other remaning 5 patients during autumn. Patients with neonatal tetanus were taken into silent and darkened rooms. Umbilical cords were deaned using antiseptic solutions. They were treated wich penicillin G 200.000 Ülkglday and with TIG in doses between 500 and 3000 Ü and vitamin B 6 100 mglday was added to ıhe treatment plan. 3 cases (30%) died due to pulmonary insufficiency
CONCLUSION: To vaccinate pregnant women, to make labours in proper conditions, to cuı umbilical cords irı aseptic conditions and to educate mothers ahııut the importance of hygiene are the key ruler in prevention of neonatal tetanus.


On Yenidoğan Tetanozu Olgusunun Retrospektif incelenmesi

Betül Sezgin, Nuri Özer, Ünsal Yilmaz, Mehmet Demirkol, Mustafa Şahin, Nilüfer Dereli, Nimet Kayaalp
Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Kliniği

AMAÇ: Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından yıllardan beri gebelere tetanoz immürıoprofilaksisi uygulanmasına rağmen, yenidoğan tetanozu olgularına halen rastlanmaktadır. Bu çalışmada son altı yılda kliniğimizde neonatal tetanoz tanısı ile izlenen vakaların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOD: Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Kliniği'ne 1990-1996 yılları arasında yenidoğan tetanozu tanısıyla yatırılan 10 olgu retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Yaşları 4 gün ile 22 gün arasında değişen hastaların 7'si (%70) erkek, 3'ü (%30) kızdı. Hastaların 10 tanesinde emmeme, 5'inde kasılma, 2'sinde morarma, 2'sinde ateş, birinde kabızlık şikayetleri mevcuttu. Hastaların hepsi evde doğmuş, göbek kordonu hijyen kurallarına uyulmaksızın septik aletlerle kesilmişti. Annelere gebelik esnasında ve öncesinde tetanoz immünoproflaksisi uygulanmamıştı. Vakaların 2'si (%20) kış, 2'si (%20) ilkbahar, biri (%10) yaz, 5'i (%50) sonbahar ayında müracaat etmişlerdi. Hastalar tetanoz bakım odalarına yatırılıp, antiseptik solüsyonlarla göhek bakımı yapıldı. Kristalize penisilin 200.000 Ülkglgiirı İ.V. dört dozda. TİG ilk yıllarda 3000 Ü daha sonraki yıllarda 500 Ü ve 86 vitamini 100 mg uygulandı. Uygulanan tedaviye rağmen 3 vaka (%30) solunum yetmezliği nedeniyle eksitus oldu.
SONUÇ: Yenidoğan tetanozunda korunmada, yüksek riskli gebelerin aşılanması, doğumların uygun şartlarda yapıl­ması, göbek kordonunun aseptik aletlerle kesilmesi, doğu­ mu yaptıran kişilere ve annelere basit hijyenik kuralların ve bazı teknik bilgilerin üretilmesi önemlidir.


Betül Sezgin, Nuri Özer, Ünsal Yilmaz, Mehmet Demirkol, Mustafa Şahin, Nilüfer Dereli, Nimet Kayaalp. Retrospective Study of 10 Neonatal Tetanus Cases. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(1): 33-36

Corresponding Author: Betül Sezgin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale