ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Alport's Syndrome [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(1): 20-26

Alport's Syndrome

Semir Abbasoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3.Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Alport Sendomu

Semir Abbasoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3.Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Semir Abbasoğlu. Alport's Syndrome. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(1): 20-26

Corresponding Author: Semir Abbasoğlu
LookUs & Online Makale