ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Sensory Nerve Conduction of the Upper Extremities in Normal Cases [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(4): 268-277

Sensory Nerve Conduction of the Upper Extremities in Normal Cases

Kemal Bayülken
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Normal Olgularda Üst Ekstremitelerde Duysal Sinir İletim Hızı

Kemal Bayülken
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Kemal Bayülken. Sensory Nerve Conduction of the Upper Extremities in Normal Cases. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(4): 268-277

Corresponding Author: Kemal Bayülken
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale