ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Coronary Sclerosis, Obesity and Hypertension in Diabetes Mellitus [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1976; 10(2): 174-180

Coronary Sclerosis, Obesity and Hypertension in Diabetes Mellitus

Vildan Demirci
Beyoğlu İlk Yardım Hastanesi, 1. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Diabete Mellitusta Koroner Sklerozu, Obezite ve Hipertansiyon Sıklığı

Vildan Demirci
Beyoğlu İlk Yardım Hastanesi, 1. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Vildan Demirci. Coronary Sclerosis, Obesity and Hypertension in Diabetes Mellitus. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1976; 10(2): 174-180

Corresponding Author: Vildan Demirci
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale