ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Neurological Involvement In A Case Of HELLP Syndrome [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 86-88

Neurological Involvement In A Case Of HELLP Syndrome

Buket Oflazoğlu, Feray Kıymaz Seleker, Hulki Forta
Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Nörolojik Tutulum Saptanan HELLP Sendromu Olgusu

Buket Oflazoğlu, Feray Kıymaz Seleker, Hulki Forta
Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Buket Oflazoğlu, Feray Kıymaz Seleker, Hulki Forta. Neurological Involvement In A Case Of HELLP Syndrome. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 86-88

Corresponding Author: Buket Oflazoğlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale