ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Determining the catchment area of Şişli Etfal Training and Research Hospital the department of radiation oncology [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(1): 17-22

Determining the catchment area of Şişli Etfal Training and Research Hospital the department of radiation oncology

Mehtap Çalış, Orhan Kizilkaya, Berrin Yalçın, Öznur Aksakal, Oktay Incekara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: Being the main death cause and medico-social problems of the disease makes statistics of cancer have become more important.
Study Design: We aimed to participate with this study to the cancer statistics of our country by doing a retrospective research of the patients who applied to The Department of Radiation Oncology of Şişli Etfal Training and Research Hospital to determine catchment area by sorting them to their dwelling, sex, age, diagnosis and social guarantee.
Results: 20.467 patients have applied to our clinic between 17.09.1984 and 24.10.2001. Ratio of women/men was 0.59. Frequently seen age group was between 61 and 70. The first 3 countries of which the most the patients came from: Istanbul (n=2307,15,7%), Kastamonu (n=670,4,5%) and Sivas (n=654, 4,4%).
Conclusions: After 1984 the increase of clinics reputation, using new radiation instruments, increase in the quality of equipment and number, multidiciplinary work rised the patient numbers. Being a goverment hospital and applying surgery, radiotheraphy and chemotherapy without a fee to all social security associations patients who have cancer is an important factor.

Keywords: catchment area, cancer, Sisli Etfal Hospital, Istanbul

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nin hasta çekim alanının belirlenmesi

Mehtap Çalış, Orhan Kizilkaya, Berrin Yalçın, Öznur Aksakal, Oktay Incekara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Kanser başlıca ölüm nedeni olması ve medikososyal problemleri açısından; kanser istatistiğinin üzerinde önemle durulmasına yol açmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma ile Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği‘ne başvuran hastaları ikamet yerleri, cins, yaş, tanıları ve sosyal güvencelerine göre retrospektif inceleyerek hastanemizin çekim alanını (catchment area) belirleyip; ülkemizin kanser istatistiklerine katkıda bulunmayı amaçladık.
Bulgular: Kliniğimize 17.09.1984-24.10.2001 tarihleri arasında 20.467 hasta başvurmuştur. Kadın/erkek oranı: 0.59’dur. En sık görülen yaş grubu 61-70’dir. En fazla hastanın geldiği ilk 3 il İstanbul (n=2307,%15.7), Kastamonu (n=670,%4.5) ve Sivas (n=654,%4.4)’tır.
Sonuçlar: 1984 yılından itibaren imkanların artışı, kliniğin tanınması, radyoterapi ekipmanları, cihaz niteliklerinde ve sayısında artış, multidisipliner çalışmanın artması nedeniyle hasta sayısında artış meydana gelmiştir. Hastanemizin devlet hastanesi olması, tüm sosyal güvence kurumlarına bağlı kanser hastalarına cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin tümünü ücretsiz uygulayabilmesi diğer en büyük etkenlerdir.

Anahtar Kelimeler: Çekim alanı, kanser, Şişli Etfal Hastanesi,İstanbul

Mehtap Çalış, Orhan Kizilkaya, Berrin Yalçın, Öznur Aksakal, Oktay Incekara. Determining the catchment area of Şişli Etfal Training and Research Hospital the department of radiation oncology. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(1): 17-22

Corresponding Author: Mehtap Çalış
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale