ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Penetrating Trauma to the Parotid Region [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 310-313 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.68077

Penetrating Trauma to the Parotid Region

Nurullah Seyhun, Aslı Batur Çalış, Suat Turgut
Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Penetrating trauma to the parotid gland is a rare condition. Mostly, gunshot wounds to the parotid area are seen. Facial paralysis and sialocele formation are particular concerns and may cause significant morbidities. Early diagnosis and early exploration are crucial in the setting of facial paralysis following penetrating trauma. Sialocele formation and fistulas can be managed conservatively or surgically.

Keywords: Bullet, parotid gland; parotid trauma.

Parotideal Bölgenin Penetran Travmaları

Nurullah Seyhun, Aslı Batur Çalış, Suat Turgut
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Parotis glandin penetran travmaları çok nadir görülmektedir. Genellikle parotideal bölgeye ateşli silah yaralanması sonrası görülür. Fasiyal paralizi ve sialosel oluşumu ciddi morbiditeler oluşturabilmektedir. Fasiyal paralizi durumunda erken tanı ve erken eksplorasyonun önemi büyüktür. Sialosel oluşumu ve fistül gelişimi durumunda konservatif yaklaşım uygulanabileceği gibi, cerrahi tedavi de uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: parotis, kurşun, parotis travması

Nurullah Seyhun, Aslı Batur Çalış, Suat Turgut. Penetrating Trauma to the Parotid Region. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 310-313

Corresponding Author: Nurullah Seyhun, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale