ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Rhabdomyosarcoma of the uterus in a premenopausal patient [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2009; 43(1): 54-59

Rhabdomyosarcoma of the uterus in a premenopausal patient

Alparslan Baksu1, Fevziye Kabukçuoğlu2, Zehra Ince1, Nimet Göker1
1First Department of Obstetrics and Gynecology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Rhabdomyosarcoma is a type of sarcoma accepted to arise from the skeletal muscle progenitors and seen mostly in childhood period. Pure
rhabdomyosarcoma of the müllerian system of the adult is very rare. Here, a case of rhabdomyosarcoma of the uterus in the premenopausal period and followed up by our clinic is presented.

Keywords: Botryoid rhabdomyosarcoma, premenopause, uterus

Premenopozal dönemdeki bir hastada uterus rhabdomyosarkomu

Alparslan Baksu1, Fevziye Kabukçuoğlu2, Zehra Ince1, Nimet Göker1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Kadın Hastalıkları ve Doğun Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Rabdomyosarkom, çizgili kas öncül hücrelerinden köken aldığı kabul edilen genellikle çocukluk çağında görülen bir sarkom türüdür. Erişkinde mülleryan sistemin saf rabdomyo- sarkomu oldukça nadir görülür. Sunulan yazıda premenopozal dönemde saptanan ve kliniğimizde takip edilen bir uterus rabdomyosarkomu olgusu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Botrioid rabdomyosarkom, premenopoz, uterus

Alparslan Baksu, Fevziye Kabukçuoğlu, Zehra Ince, Nimet Göker. Rhabdomyosarcoma of the uterus in a premenopausal patient. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2009; 43(1): 54-59

Corresponding Author: Alparslan Baksu, Türkiye
LookUs & Online Makale