ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Cranial USG in premature babies with suspicion of intracranial pathology. [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 43-46

Cranial USG in premature babies with suspicion of intracranial pathology.

Ultrasonography is a common using modality in the intracranial pathology of premature infants, because of some advantages, such as portability, easy applicability, lack of ionizing radiation and no need of sedation. In this study 27 premature babies were screened with cranial sonography and accuracy of cranial sonography was evaluated.


İNTRAKRANİAL PATOLOJİ DÜŞÜNÜLEN PREMATÜRELERDE KRANİAL USG

Prematür infantların intrakranial patolojilerinde, USG taşınabilir olması, kolay uygulanabilmesi, iyonizan radyasyon içermemesi ve sedasyon gerektirmemesi gibi nedenlerden dolayı sık kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Bu çalışmada 27 prematür bebek kranial USG ile incelendi ve kranial USG'nin etkinliği araştırıldı.


. Cranial USG in premature babies with suspicion of intracranial pathology.. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 43-46
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale