ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Evaluation of anal canal manometric measures in fissuras and hemorrhoids [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(3): 27-30

Evaluation of anal canal manometric measures in fissuras and hemorrhoids

Suat Tayan, Emin Canan, Adil Baykan
Şişli Etfal Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği

OBJECTNE: Argue that the etiological factors by obtaining anal canal manometric measures in fıssuras & hemorrhoids.
STUDY DESIGN: Anal canal manometric measures are realized in 20 patients with hemorrhoids, 20 patients with fissuras and 20 out of total 60 patients in ŞEH 1. General Surgery Clinic between years 1996 and 1997.
RESULTS: While resting manometric measures in patients with fıssuras are highest, in both patients with fıssuras and hemorroids were higher than in control patients. Maximal resting pressure in control group was 68.18±3.09 cm H20, Hemorhoid group 87.1 ±1.30 cm H20 (p<0.01), fissur group was 101.7±8.23 cm H2 0 (p<0.01 ), but no significant changes was found between maximal squzee pressure.

CONCLUSION: Being high of resting manometric measures support the role of internal spinchter in etiology.

Keywords: Fissura, hemorrhoid, manometry

Anal Fissür ve Hemoroidlerde Anal Kanalın Manometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Suat Tayan, Emin Canan, Adil Baykan
Şişli Etfal Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği

AMAÇ: Fissür ve hemoroidlerde anal kanal manometrik ölçümleri yaparak etyolojik faktörleri tartışmak.
MATERYAL VE METOD: Eylül 1996-Eylül 1997 tarihleri arasında Şişli Etfal Hastanesi 1. Genel Cerrahi Polikliniğinde 20 Hemoroit, 20 fissür ve 20 kontrol grubu olmak üzere 60 hastada anal kanal manometrik ölçümleri yapıl­dı. İşlem Dantec-Menuet cihazına balonlu kateter takıla­rak gerçekleştirildi.
BULGULAR: Maksimal dinlenme basıncı kontrol grubunda 68.18±3.09 cm H2O, akut fıssürlerde 110.5±9.75 cm H2O (p<0.0/), nonprolahe hemoroidlerde 98.3±6.14 cm H2O (p<0.01) olmak üzere anlamlı farklılık göstermekte idi. Maksimal sıkma basınçlarındaki artış kontrol grubuna oranla istatistiki anlamlılıkta bir farklılık göstermiyordu.
SONUÇ: İstirahat basınçlarının yüksekliği etyolojide internal sfinkterinin rolünü destekler özellikteydi.

Anahtar Kelimeler: Fissü, r, Hemoroid, Manometri.

Suat Tayan, Emin Canan, Adil Baykan. Evaluation of anal canal manometric measures in fissuras and hemorrhoids. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(3): 27-30

Corresponding Author: Suat Tayan, Türkiye
LookUs & Online Makale