ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Sterility [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(1): 27-31

Sterility

Hadi Sungun, Tülin Yüksel
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Kadın Hastalığı ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye


Kliniğimizde Tetkik Edilen Sterilite Vak'aları ve Sonuçları

Hadi Sungun, Tülin Yüksel
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Kadın Hastalığı ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye


Hadi Sungun, Tülin Yüksel. Sterility. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(1): 27-31

Corresponding Author: Hadi Sungun
LookUs & Online Makale