ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Two Cases Of Brucella Spondylitis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 89-92

Two Cases Of Brucella Spondylitis

Sema Karul Seber, Gülizar Manga, Nefsun Arıtan, Hikmet Yurtsever
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,2.Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


İki Brucella Spondiliti Vakası

Sema Karul Seber, Gülizar Manga, Nefsun Arıtan, Hikmet Yurtsever
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,2.Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Sema Karul Seber, Gülizar Manga, Nefsun Arıtan, Hikmet Yurtsever. Two Cases Of Brucella Spondylitis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 89-92

Corresponding Author: Sema Karul Seber
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale