ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Atipically located pyoderma gangrenosum worsen surgical debridement: case report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 254-256 | DOI: 10.5350/SEMB.20140605085629

Atipically located pyoderma gangrenosum worsen surgical debridement: case report

Oğuzhan Karatepe1, Merih Altiok2, Muharrem Battal3, Bülent Çitgez3, Adem Akçakaya1
1Bezm-i Alem Üniversitesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye

Piyoderma gangrenosum (PG) is a rare, inflammatory skin disorder, which is often associated with systemic diseases. It is seen with the frequent ratio of 3/106 between the ages of 20 and 50, especially in women. Its etiology is obscure. In recent surveys, it has proven to be a disease of the immune system. We hereby present a case of a 34-year-old patient with PG rarely seen in surgical clinics and when misdiagnosed, causing progress with surgical debridement.

Keywords: Piyoderma gangrenosum, colitis ulcerosa, surgical debridement.

Cerrahi debritman sonrası ilerleme gösteren atipik yerleşimli piyoderma gangrenosum: Olgu sunumu

Oğuzhan Karatepe1, Merih Altiok2, Muharrem Battal3, Bülent Çitgez3, Adem Akçakaya1
1Bezm-i Alem Üniversitesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye

Piyoderma gangrenosum nadir görülen idiopatik kronik deri değişiklikleri ile karakterize hızla ilerleyen ve sistemik hastalıklarla birlikte görülebilen bir hastalıktır. Piyoderma gangrenosum 3/106 sıklıkta görülür, 20-50’li yaşlar arasında ve kadınlarda daha sık karşımıza çıkar. Etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda bir immun sistem hastalığı olduğu kesinleştirilmiştir. Bu vaka dolayısıyla cerrahi kliniklerinde nadir olarak görülen ve tanısı konulamadığı zaman cerrahi müdahale ile progrese olan 34 yaşında piyoderma gangrenosum olgusunu sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Piyoderma gangrenosum, ülseratif kolit, cerrahi debridman.

Oğuzhan Karatepe, Merih Altiok, Muharrem Battal, Bülent Çitgez, Adem Akçakaya. Atipically located pyoderma gangrenosum worsen surgical debridement: case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 254-256

Corresponding Author: Oğuzhan Karatepe, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale