ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
A Retrospective Study On Septic Shock Cases Who Had Been Followed In Our Clinic In Last Five Years [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 33-38

A Retrospective Study On Septic Shock Cases Who Had Been Followed In Our Clinic In Last Five Years

Mehmet R. Demirkol, Hasan Çelik, Mustafa Şahin, Nimet Kayaalp
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye


Kliniğimizde, Son Beş Yılda İzlenen Septik Şok Olgularının Retrospektif İncelenmesi

Mehmet R. Demirkol, Hasan Çelik, Mustafa Şahin, Nimet Kayaalp
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye


Mehmet R. Demirkol, Hasan Çelik, Mustafa Şahin, Nimet Kayaalp. A Retrospective Study On Septic Shock Cases Who Had Been Followed In Our Clinic In Last Five Years. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 33-38

Corresponding Author: Mehmet R. Demirkol
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale