ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Antibiotic Prophylaxis in Gynecology [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(1): 71-85

Antibiotic Prophylaxis in Gynecology

Peker Özkara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye


Jinekoloji ve Doğumda Antibiotiklerle Profilaksi (Chemoprophylaxe)

Peker Özkara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye


Peker Özkara. Antibiotic Prophylaxis in Gynecology. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(1): 71-85

Corresponding Author: Peker Özkara
LookUs & Online Makale