ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Hypomagnesemia In Type 2 Diabetes Mellitus: Effect Of An Oral Magnesium Suplementation [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 49-54

Hypomagnesemia In Type 2 Diabetes Mellitus: Effect Of An Oral Magnesium Suplementation

Sema Karul Seber, Deniz Şahin, Fatma Çalka, Oğuz Çoşansu, Yüksel Yılmaz, Hikmet Yurtsever
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Tip 2 Diabetes Mellitus'da Hipomagnezemi Oral Magnezyum Takviyesinin Etkileri

Sema Karul Seber, Deniz Şahin, Fatma Çalka, Oğuz Çoşansu, Yüksel Yılmaz, Hikmet Yurtsever
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Sema Karul Seber, Deniz Şahin, Fatma Çalka, Oğuz Çoşansu, Yüksel Yılmaz, Hikmet Yurtsever. Hypomagnesemia In Type 2 Diabetes Mellitus: Effect Of An Oral Magnesium Suplementation. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 49-54

Corresponding Author: Sema Karul Seber
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale