ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Relationship Between The Endometrium Thickness Measured by Transvaginal Sonography and The Histopathological Diagnosis in Cases with Postmenopausal Bleeding [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(3): 9-13

The Relationship Between The Endometrium Thickness Measured by Transvaginal Sonography and The Histopathological Diagnosis in Cases with Postmenopausal Bleeding

Melahat Kesim, Mürvet Hakyemez, Altuğ Bağcı
Şişli Etfal Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

OBJECTIVE: in this study the relationship between the endometrial thickness measured by transvaginal ultrasonography and histopathological diagnosis in cases with postmenopausal bleeding is observed.
MATERIAL AND METHODS: Forty-seven of the 50 cases who applied to our clinic: with postmenopausal bleeding have been included in our study. Vaginal ultrasonography was done and endometrial was measured fractional curretage all the cases. After ultrasonography, fractional curretage was done. Histopathological diagnosis has been considered as the main criteria during the evaluation.
RESULTS: According to histopathological diagnosis atrophic endometrium is in 23 (48.93 %) cases, proliferative endometrium in 7(14.89 %) cases, endometrial hyperplasia in 6 (12.77 %) cases, endometrial polyp in 4 (8.25 %) cases and secretory endometrium in 2 (4.25 %) cases. Endometrial thickness measured by vaginal ultrasonography, varied between 0.2 cm and 2.7 cm.
CONCLUSION: Although we have insufficient number of cases we can conclude that transvaginal ultrasonography 
gives enough information about endometrial pathology in patients with postmenopausal bleeding before diagnostic curretage.

Keywords: Transvaginal sonography, endometrial thickness, postmenopausal bleeding.

Postmenopozal Kanamalı Olgularda Transvaginal Sonografi İle Ölçülen Endometrium Kalınlığının Histopatolojik Tanı İle İlişkisi

Melahat Kesim, Mürvet Hakyemez, Altuğ Bağcı
Şişli Etfal Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmada postmenopozal kanamalı kadınlard transvaginal sonografi ile ölçülen endometrium kalınlığının histopatolojik tanı ile ilişkisi olup olmadığı araştırıldı.
MATERYAL-METOD: Kliğinimize postmenopozal kanama şikayeti ile müracaat eden 50 olgunun 47’si çalışma kapsamına alındı. Tüm olguların firaksiyone küretaj yapılmadan önce vaginal ultrasonografi ile edometrium kalınlıkları ölçüldü. Ultrasonografik değerlendirme sonrası olgulara fraksiyone küretaj uygulandı. Histopatolojik tanı değerlendirmede esas alındı.
BULGULAR: Histopatolojik değerlendirme sonucu olguların 25 (%48.93)’inde atrofik endometrium, 7 /%14.89)’sinde proliferatif endometrium, 6 (%12.76)’sında endometrial hiperplazi, 5 (%10.64) vakada adenokarsinom, 4 (%8.52)’ünde endometrial polip, 2 (%4.25) vakada sekretuat endometrium tesbit edildi. Vaginal ultrasonografi ile endometrium kalınlığı en az 0.2 cm en çok da 2.7 cm ölçüldü.
SONUÇ: Çalışma grubumuzdaki vaka sayısının yetersiz olmasına rağmen transvaginal sonografinin postmenopozal kanamalı kadınlarda endometrial patolokileri ayırtetmede tanısal küretaj öncesi iyi bir tarama yöntemi olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Transvaginal sonografi, endometrium kalınlığı, postmenopozal kanama.

Melahat Kesim, Mürvet Hakyemez, Altuğ Bağcı. The Relationship Between The Endometrium Thickness Measured by Transvaginal Sonography and The Histopathological Diagnosis in Cases with Postmenopausal Bleeding. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(3): 9-13

Corresponding Author: Melahat Kesim, Türkiye
LookUs & Online Makale