ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Pathogen Microorganisms in Urinary Tract Infections [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1976; 10(2): 115-120

Pathogen Microorganisms in Urinary Tract Infections

Vedat Onan1, Nejat Fertan2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakteriyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Ürogenital Enfeksiyonlarda Patojen Etkenler

Vedat Onan1, Nejat Fertan2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakteriyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Vedat Onan, Nejat Fertan. Pathogen Microorganisms in Urinary Tract Infections. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1976; 10(2): 115-120

Corresponding Author: Vedat Onan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale