ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Diagnosis of intrauterin growth retardation using by doppler ultrasonography [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(3): 34-38

Diagnosis of intrauterin growth retardation using by doppler ultrasonography

Muzaffer Başak1, Hülya Değirmenci1, Mehmet Ertürk1, Tuğrul Örmeci2, Inci Davas1
1Department of Radiology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2department of Obstetrics and Gynaecology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: We aimed to bring up the predictive value of uterin artery, middle cerebral (MCA) and umbilical arteries (UA) doppler measurements to diagnosis of intrauterin growth retardation (IUGR) of the third trimestr.
Study Design: To evaluate the analysis of uterin artery and MCAIUA resistance index (RI) measurements using by color wave doppler ultrasound in 45 cases of third trimestr pregnancies who are at high risk of IUGR
Results: We estabilished in 5 cases that resulted with IUGR have bilateral diastolic notch of uterin arteries and MCA/UA<1 resistance index values.
Conclusions: We found that bilateral diastolic notch of uterin arteries in IUGR; sensitivity 60%, spesificity 95%, accuracy 91.1% and MCAIUA RI<1; sensitivity 80%, spesificity 97.5%, accuracy 97.5%.

Keywords: Intrauterin growth retardation, doppler USG, uterin artery, middle cerebral and umbilical arteries

Intrauterin gelişme geriliğinin tanısında renkli doppler ultrasonografinin yeri

Muzaffer Başak1, Hülya Değirmenci1, Mehmet Ertürk1, Tuğrul Örmeci2, Inci Davas1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Amaç: İntrauterin gelişme geriliğinin (IUGR) tanısında 3. trimesterde uygulanan uterin arter, orta serebral arter (MCA), umblikal arter (EA) doppler incelemelerinin prediktivite değerinin olup olmadığını ortaya koymayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 26. haftadan sonra IUGR şüphesi olan 45 vakanın uterin arter analizlerini ve MCA/UA rezistif indeks (Rl) değerlerinin oranlarını renkli doppler ultrasonografi (RDU) ile değerlendirdik.
Bulgular: 45 gebenin 5 tanesinde IUGR ile uyumlu uterin arterlerde çift taraflı diastolik çentik ve MCA/UA RI oranı I’in altında saptanmıştır.
Sonuç: Çalışmaya 45 hasta alındı, 5 olgu IUGR ile sonuçlandı. Uterin arterde çift taraflı çentiğin varlığında IUGR saptanmasının sensitivitesi %60, spesitifitesi %95 ve kesinlik değeri %91.1 bulunmuştur. MCA / UA RI değerleri oranlandığında, IUGR’n‘ın saptanmasında sensitivitesi %80, spesitifitesi %97.5 ve kesinlik değeri %97.5 olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İntrauterin gelişme geriliği, doppler ultrasonografi, uterin arter, orta serebral ve umblikal arter

Muzaffer Başak, Hülya Değirmenci, Mehmet Ertürk, Tuğrul Örmeci, Inci Davas. Diagnosis of intrauterin growth retardation using by doppler ultrasonography. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(3): 34-38

Corresponding Author: Muzaffer Başak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale