ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
A case of idiopathic atrophoderma of pasini and pierini [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(3): 61-63

A case of idiopathic atrophoderma of pasini and pierini

Fulya Göksu1, Ilknur Kıvanç Altunay1, Gonca Gökdemir1, Damlanur Sakız2, Adem Köşlü1
1Department of Dermatology, Şişli Etfal, Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Pathology Laboratory, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Idiopathic Atrophoderma of Pasini and Pierini (IAPP) is characterized by round or ovoid, blue-brown depressed atrophic plaques with typical cliff- borders. The lesions are lokalized on trunk symmetrically. Many patients are women and is seen usually in second-third decades. Because of IAPP is a very rare disease, we decided to present a patient who was diagnosed as IAPP.

Keywords: Idiopathic Atrophoderma of Pasini and Pierini

Pasini ve Pierini’nin idyopatik atrofoderma vakası

Fulya Göksu1, Ilknur Kıvanç Altunay1, Gonca Gökdemir1, Damlanur Sakız2, Adem Köşlü1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İstanbul

Pasini ve Pierini’ nin idyopatik Atrofoderması (PP/A), yuvarlak-oval, mavi-kahverengi deprese atrofik plaklar ve tipik olarak “uçurum yamacı" borderla karakterizedir. Lezyonlar simetrik olarak gövdede lokal izedir. Hastaların çoğu kadındır ve genellikle 2. -3. dekadlarda görülür. PPİA nadir görülen bir hastalık olduğundan PPİA teşhisi alan bir hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Pasini ve Pierini’ nin idyopatik Atrofoderması

Fulya Göksu, Ilknur Kıvanç Altunay, Gonca Gökdemir, Damlanur Sakız, Adem Köşlü. A case of idiopathic atrophoderma of pasini and pierini. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(3): 61-63

Corresponding Author: Fulya Göksu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale