ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Activity Report Of Social Pediatrics Center At Şişli Etfal Teaching And Research Hospital (1993-1998) [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1999; 33(3): 34-38

Activity Report Of Social Pediatrics Center At Şişli Etfal Teaching And Research Hospital (1993-1998)

Güner Karatekin, Günay Cantürk, Semra Kayaoğlu, I. Ethem Erol, Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Çocuk (Yenidoğan) Kliniği

OBJECTIVE: Social Pediatrics Center due to its importance and the growing need for such center, has heen introduced to our hospital in February 1993. in our study we aim to present the activities and the results of the Social Pediatrics Center.
STUDY DESIGN: At the Center every child get filed at first admission. At each subsequent visit her/his growth and development are recorded information on alimentation and vaccination proper to his/her age is given in our study, daily records have been analyzed retrospectively.
RESULTS AND CONCLUSION: During February 1993- December 1998 the number of new fi/es was 6564. 42486 cases benefited from education on alimentation and 58328 doses of vaccination were applied. Within the years the number of people receiving service by the center has increased indicating that the patients viewed the center favourably and that there is a growing need for such pediatrics centers.

Keywords: Social Pediatrics, vaccination

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sosyal Pediatri Merkezinin Faaliyet Raporu (1993-1998)

Güner Karatekin, Günay Cantürk, Semra Kayaoğlu, I. Ethem Erol, Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Çocuk (Yenidoğan) Kliniği

AMAÇ: Sosyal Pediatrinin son yıllarda artan önemi ve gerekliliği karşısında Şubat 1993 yılında Sosyal Pediatri Merkezi hastanemizde açılmıştır. Bu çalışmamızda Sosyal Pediatri Merkezimizin faaliyet ve sonuçlarını sunmayı amaçladık.
MATERYAL VE METOD: Merkezimize ilk defa müracaat eden her çocuğa kayıt dosyası çıkarılmaktadır. Her çocuğa her gelişinde büyümenin-gelişmenin takibi, yaşına uygun beslenme konusunda eğitim ile yaşına uygun aşıla­ malar yapılmaktadır. Çalışmamızda, günlük tuttuğumuz kayıtlar retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR VE SONUÇ: Şubat 1993-Aralık 1998 tarih- leri arasında yeni kayıt yaptıran olgu sayısı 6564 olduğu, büyüme ve gelişmenin takibi ile beslenme eğitimi 42.486 olguya verildiği ve 58.328 doz aşı uygulandığı görüldü. Yıllar içinde Sosyal Pediatri Merkezimizin hastalar tarafindan da olumlu değerlendirildiğini ve Sosyal Pediatri Merkezlerinin daha çok sayıda kurulması gerekliliğini or- taya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal pediatri, aş, ılama

Güner Karatekin, Günay Cantürk, Semra Kayaoğlu, I. Ethem Erol, Asiye Nuhoğlu. Activity Report Of Social Pediatrics Center At Şişli Etfal Teaching And Research Hospital (1993-1998). Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1999; 33(3): 34-38

Corresponding Author: Güner Karatekin, Türkiye
LookUs & Online Makale