ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Skin Manifestations in Systemic Diseases [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(1): 10-19

Skin Manifestations in Systemic Diseases

Selahattin Ergelen, Selçuk Aygen
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cildiye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Sistemik Hastalarda Görülen Deri Belirtileri

Selahattin Ergelen, Selçuk Aygen
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cildiye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Selahattin Ergelen, Selçuk Aygen. Skin Manifestations in Systemic Diseases. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(1): 10-19

Corresponding Author: Selahattin Ergelen
LookUs & Online Makale