ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Importance of Position in Anesthesiology [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(3): 241-252

The Importance of Position in Anesthesiology

Raife Torun
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Anesteziyoloji Servisi, İstanbul, Türkiye


Anestezide Hasta Pozisyonlarının Önemi

Raife Torun
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Anesteziyoloji Servisi, İstanbul, Türkiye


Raife Torun. The Importance of Position in Anesthesiology. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(3): 241-252

Corresponding Author: Raife Torun
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale