ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Patern visual evoked potential changes seen in patients with compressive optic neuropathy [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(3): 29-33

Patern visual evoked potential changes seen in patients with compressive optic neuropathy

Münevver Çelik1, Önder Us2, Kemal Barkut1, Candan Gürses2, Mehmet Özek2, Ilker Kayabeyoğlu2, Nevzat Pamir2, Nihal Işık3
1Department of Neonatology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey
2Department of Neurology and Neurosurgery, Marmara University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Neurology, SSK Göztepe Hospital. Istanbul, Turkey

Objective: We investigated the usage of P-Vep examinations to detect the lesions on the visual pathways comparing them with, neuroophtalmologic tests
Study Design: 23 patients were included. Their P-VEP study was made and compared with clinical evidence.
Results: In 23 patients, 14 has ophtalmologie evidence and 16 has P-VEP pathology.
Conclusion: In the optic neuropathies P-VEP latencies were longer but essentially, P100 amplitudes were more lower than normals. Neuroophtalmologic examination can appear as normal while P-VEP reveal pathology.

Keywords: VEP, optic neuropathy, neuropthalmology

Kompresif optik nöropatili hastalarda görülen patern vizuel evoked potensiyel (P-VEP) değişiklikleri

Münevver Çelik1, Önder Us2, Kemal Barkut1, Candan Gürses2, Mehmet Özek2, Ilker Kayabeyoğlu2, Nevzat Pamir2, Nihal Işık3
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ve Nöroşirurji Anabilim Dalı, İstanbul
3SSK Göztepe Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Görme yollarının lezyonlarının saptanmasında, nörooftalmolojik muayene ve testlerin yanı sıra P-VEP incelemesinin yararlılığı incelenmiştir.
Materyal Metod: Çalışmanın yapıldığı kliniklerde toplam 23 olgu değerlendilmiştir. P-VEP incelemeleri yapılmış, klinikle karşılaştırılmıştır.
Bulgular: 23 hastadan 14 olguda oftalmolojik muayenede, 16 olguda P-VEP de patoloji saptanmıştır.
Sonuç: Kompresif optik nöropatilerde P-VEP latanslarında uzama, daha belirgin olarak PI00 amplitudünde düşme saptanmıştır. Klinik olarak nörooftalmolojik inceleme tamamen normal saptanan hastalarda P-VEP patolojiyi gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: VEP, optik nöropati, nörooftamoloji

Münevver Çelik, Önder Us, Kemal Barkut, Candan Gürses, Mehmet Özek, Ilker Kayabeyoğlu, Nevzat Pamir, Nihal Işık. Patern visual evoked potential changes seen in patients with compressive optic neuropathy. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(3): 29-33

Corresponding Author: Kemal Barkut, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale