ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Rectosigmoid Junction Tumors and Large Bowel Obstruction [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(1): 37-40

Rectosigmoid Junction Tumors and Large Bowel Obstruction

Sadık Yıldırım, Murat Özdemir, Adil Baykan
Şişli Etfal Hastanesi l. Cerrahi Kliniği

OBJECTIVE: The most common cause of large bowel obstruction is carcinoma. Seventy percent of the obstructing tumors are seated at or distal to splenic flexure. In this study we aimed to figure out the frequency of presenting with obstruction of rectosigmoid function tumors and report the results of follow up.
STUDY DESIGN: Between 1992-1997, sixtyseven large bowel tumor cases were admitted to our surgical clinic. From those, 19 (28.3%) were found to have ohstruction of the large bowel and included to our study. And follow up results was presented.
RESULTS: 13 cases out of 19 (63%) were having tumor dwelled in the rectosigmoid area, defineci as 3 cm from peritımeal reflection. And 80% of the cases with rectosigmoid function tumors were presented with largle bowel obstruction. Five patients could be followed for 3 years.
CONCLUSION: Left colon tumors are known to present with ohstruction most frequently than the other sities. Herein, we conclude that rectosigmoid junction tumors are presented with obstruction more than other region in colon and rectum.


Keywords: Rectosigmoid junction cancers, obstruction.

Rektosigmoid Köşe Tümörleri ve Kolonik Obstrüksiyon

Sadık Yıldırım, Murat Özdemir, Adil Baykan
Şişli Etfal Hastanesi l. Cerrahi Kliniği

AMAÇ: Kolonik intestinal obstrüksiyonun en sık nedeni kolon tümörleridir. Sol kolon tümörleri obstrüksiyon oluş­turan kolon tümörlerinin %70'ini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı rektosigmoid köşe tümörlerinin obstrüksiyon sıklığını araştırmak ve izlem sonuçlarını bildirmektir.
MATERYAL VE METOD: Kliniğimize 1992-1997 yılları arasında 67 kolon tömürlü hasta başvurmuş, bunlardan 19’unda (%28.3) tümöre bağlı kolon obstrüksiyonu saptanmış ve çalışmamıza dahil edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmamızda 19 obstrüksiyon oluşmuş olgunun 12'sinde (%63) tümör rektosigmoid köşede bulunmakta idi. Bu bölge tümörlerinin obstrüksiyonla başvurma sıklığının %80 olduğu saptanmıştır. üç yıl izlenebilen hasta sayıs 5' tir.
SONUÇ: Sol kolon tümörlerinin en sık obstrüksiyonla baş­ vuran kolorektal tümörler olduğu bilinmektedir. Çalışma­mız rektosigmoid kiişe tümörlerinin büyük sıklıkla (%80) obstrüksiyorıa neden olduğunu göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Rektosigmoid kanser, obstrüksiyon.

Sadık Yıldırım, Murat Özdemir, Adil Baykan. Rectosigmoid Junction Tumors and Large Bowel Obstruction. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(1): 37-40

Corresponding Author: Sadık Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale