ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Evaluation of the Knowledge of Cow’s Milk Allergy among Pediatricians [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 160-164 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.55381

Evaluation of the Knowledge of Cow’s Milk Allergy among Pediatricians

Ceren Can, Nazan Altınel, Vefa Shipar, Korhan Birgül, Lida Bülbül, Nevin Hatipoğlu, Sami Hatipoğlu
Department of Pediatrics, Dr. Bakirkoy Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: The aim of this study was to determine the level of knowledge of pediatric residents and practicing pediatricians about cow’s milk allergy (CMA) and to evaluate the effect of occupational education.
Methods: Pediatric residents and pediatricians were included in the study. A survey about CMA was administered to the participants before and after occupational training.
Results: A total of 45 doctors were included in the study. Of the group, 31 were pediatric residents and 14 were practicing pediatricians. The pediatric resident group had a mean of 2.3 years professional experience, and the mean was 8.9 years in the pediatrician group. The mean number of correct answers of a possible score of 10 before the training was 8.32±1.37 in the resident group and 7.5±1.69 in the pediatrician group. There was no significant difference between the groups (p=0.09). The mean number of correct answers after training was 10 in the pediatric resident group, and 9.71±0.6 in the pediatrician group. The difference between the groups was statistically significant (p=0.01). Intragroup evaluation post training revealed significantly higher scores (p=0.001).
Conclusion: The results of this study indicate that occupational education significantly increased the level of knowledge about CMA in both pediatric residents and practicing pediatricians.

Keywords: Allergy, child; cow’s milk; pediatrician.

Pediyatri hekimlerinin İnek Sütü Protein Alerjisiyle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Ceren Can, Nazan Altınel, Vefa Shipar, Korhan Birgül, Lida Bülbül, Nevin Hatipoğlu, Sami Hatipoğlu
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç
Bu çalışmada pediyatri uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarının inek sütü alerjisiyle ilgili bilgi düzeylerinin saptanması ve meslek içi eğitimin etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem
Çalışmaya pediyatri uzmanlık öğrencileri ve pediyatri uzmanları dahil edildi. Katılımcılara eğitim öncesinde ve sonrasında 10 soruluk inek sütü alerjisine yönelik anket formu uygulanarak sonuçlar değerlendirildi.
Bulgular
Çalışmaya toplam 45 doktor dahil edildi. Bunların 31’i pediyatri uzmanlık öğrencisi, 14’ü pediyatri uzmanı idi. Mesleki deneyim uzmanlık öğrencisi grubunda ortalama 2.3 yıl, uzman grubunda 8.9 yıl idi. Eğitim öncesi ortalama doğru sayısı uzmanlık öğrencisi grubunda 8.32±1.37; uzman grubunda 7.5±1.69 idi ve anlamlı fark saptanmadı (p=0.09). Eğitim sonrası ortalama doğru sayısı uzmanlık öğrencisi grubunda 10; uzman grubunda 9.71± 0.6 idi ve fark anlamlı olarak saptandı (p=0.01). Grupların kendi içinde yapılan değerlendirilmesinde eğitim sonrası değerler anlamlı olarak yüksek tespit edildi( p=0.001).
Sonuç
Çalışmamızda meslek içi eğitimin inek sütü alerjisiyle ilgili bilgi düzeyini anlamlı olarak arttırdığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alerji, çocuk, inek sütü, pediatrist.

Ceren Can, Nazan Altınel, Vefa Shipar, Korhan Birgül, Lida Bülbül, Nevin Hatipoğlu, Sami Hatipoğlu. Evaluation of the Knowledge of Cow’s Milk Allergy among Pediatricians. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 160-164

Corresponding Author: Ceren Can, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale