ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Fluid and electrolyte homeostasis in neonatal period [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2012; 46(1): 36-42

Fluid and electrolyte homeostasis in neonatal period

Ali Bülbül, Sinan Uslu
Department of Neonatology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey

Water and electrolyte homeostasis in newborn infants is different from adults and other childhood ages. This homeostasis is affected by physiologic adaptations following birth. Physiologic adaptations include distribution of total body water and water loss. Caring for the newborn and prematurity in the NICU requires knowledge and understanding of the physiologic adaptation to extrauterine life and how prematurity affects that transition. Clinicians play an integral role in managing fluid and electrolyte balance in these infants. This review addresses postnatal adaptation and all aspects of fluid and electrolyte management of the term and preterm infant.

Keywords: Newborn, fluid, electrolyte, postnatal adaptation

Yenidoğan döneminde sıvı ve elektrolit dengesi

Ali Bülbül, Sinan Uslu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul

Yenidoğan döneminde sıvı ve elektrolit dengesi erişkin ve diğer çocukluk çağlarına göre farklılıklar gösterir. Doğumdan sonra çeşitli fizyolojik adaptasyon mekanizmaları ile total vücut sıvısı azalırken bir miktar sıvı kaybı gerçekleşir. Term ve preterm bebeklerin bakımının yapıldığı yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çalışanların ekstrauterin hayata geçişteki fizyolojik mekanizmaları ve prematüreliğin bu mekanizmalar üzerindeki etkilerini iyi bilmeleri ve anlamaları gerekmektedir. Bu bebeklerde sıvı ve elektrolit dengesinin sağlanmasında klinisyenler yönetici olarak önemli rol alır. Derlememizde preterm ve term bebeklerde sıvı ve elektrolit tedavi yönetimi ve postnatal adaptasyon mekanizmaları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, sıvı, elektrolit, postnatal adaptasyon

Ali Bülbül, Sinan Uslu. Fluid and electrolyte homeostasis in neonatal period. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2012; 46(1): 36-42

Corresponding Author: Ali Bülbül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale