ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Approach to Patients with Malignant Melanoma of Unknown Primary Origin [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 125-131 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.52333

Approach to Patients with Malignant Melanoma of Unknown Primary Origin

Selami Serhat Sirvan1, Hikmet İhsan Eren2, Sevgi Kurt Yazar3, Ali Can Gunenc1, Ayşin Karasoy Yeşilada1, Fatih Irmak1, Deniz Tuncel4
1Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Health Sciences University Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Hatay State Hospital, Hatay, Turkey
3Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Health Sciences University Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Pathology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Although malignant melanoma accounts for 3% of skin cancers, it is responsible for 75% of deaths associated with skin cancer. In our study, all melanoma cases diagnosed and treated at our clinic were retrospectively reviewed, and the cases of unknown primary origin among them were examined in detail in terms of diagnosis and treatment.
Methods: The patients with malignant melanoma treated at the inpatient services of our clinic between January 1991 and April 2017 were retrospectively screened in the records. These patients were evaluated for age, sex, tumor type, Breslow depth, metastasis, and treatment. Among these patients, four cases of unknown primary origin were examined in detail.
Results: During January 1991 and April 2017, 173 patients received inpatient care for malignant melanoma at our clinic. As regards to the melanoma subtypes, nodular type in 45 patients, acral lentiginous type in 43 patients, superficial spreading type in 63 patients, lentigo maligna melanoma in 15 patients, subungual type in 7 patients, and either unidentified melanoma or other subtypes in 10 patients were identified.
Conclusion: The ideal treatment of a patient with melanoma is multidisciplinary, with plastic surgery having a central role.

Keywords: Melanoma, metastasis; skin cancer.

Primeri Belli Olmayan Malign Melanom Hastalarına Yaklaşım

Selami Serhat Sirvan1, Hikmet İhsan Eren2, Sevgi Kurt Yazar3, Ali Can Gunenc1, Ayşin Karasoy Yeşilada1, Fatih Irmak1, Deniz Tuncel4
1Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Health Sciences University Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Hatay State Hospital, Hatay, Turkey
3Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Health Sciences University Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Pathology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Amaç: Malign melanom tm cilt kanserlerin %3'ünü oluşturmasına rağmen, cilt kanserleri ölümlerinin %75'ini oluşturmaktadır. Bizim çalışmamızda, tüm olgular kliniğimizde tanı konulup tedavisi yapılmıştır ve primeri belli olmayan malign melanom olguları detaylı olarak değerlendirilip bir tedavisi yapılmıştır.
Yöntem: Ocak 1991 ve Nisan 2017 tarihleri arasında retrospektif olarak primeri belli olmayan malign melanom olguları değerlendirilmeye alınmıştır. Bu hastalar yaş, cinsiyet, tümör tipi, Breslow değerleri, metastazları ve tedavileri açısından değerlendirilmiştir. Tüm malign melanom hastlarımızdan 4 vakada primeri belli olmayan malign melanom tanısı konulmuştur.
Bulgular: Ocak 1991 ve 2017 Nisan tarihleri arasında 173 malign melanom hastasının tanısı ve tedavisi kliniğimizde yapılmıştır. Malign melanom subtipi olarak hastlarımızda, 45 nodüler tip, 43 akral lentiginöz tip, 63 yüzeyel yayılan tip,15 lentigo malign melanom tip, 7 subungual tip belirlenmiş, 10 hastamızda subtip belirlenememiştir.
Sonuç: İdeal malign melanom tedavisi multidisipliner yaklaşım gerektirmekte olup, plastik cerrahi temel rol üstlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Melanom, Deri kanserleri, metastaz

Selami Serhat Sirvan, Hikmet İhsan Eren, Sevgi Kurt Yazar, Ali Can Gunenc, Ayşin Karasoy Yeşilada, Fatih Irmak, Deniz Tuncel. Approach to Patients with Malignant Melanoma of Unknown Primary Origin. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 125-131

Corresponding Author: Selami Serhat Sirvan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale