ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Surgical Treatment of Substernal Goiter Part 1: Surgical Indications, Pre-Operative, and Peroperative Preparation [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 303-310 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.52280

Surgical Treatment of Substernal Goiter Part 1: Surgical Indications, Pre-Operative, and Peroperative Preparation

Mehmet Uludag1, Mehmet Kostek1, Mehmet Taner Unlu1, Nurcihan Aygun1, Adnan İsgor2
1Department of General Surgery, Division of Endocrine Surgery, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Deparment of General Surgery, Sisli Memorial Hospital, Istanbul, Türkiye

Surgery is one of the most appropriate treatment options for many patients with substernal goiter (SG). However, SG surgery has some technical difficulties and a higher risk of complications compared to normal cervical thyroid surgery. Due to these technical difficulties and complication risks, which we also mentioned in our study, SG surgery should be performed by experienced and high-volume endocrine surgeons in centers with a large team and technical equipment. Pre-operative clinical and radiological evaluation and definitions in SG were evaluated in detail in our previous study. Detailed pre-operative evaluation, pre-operative risk assessment, surgical anatomy, anesthesia, appropriate surgical planning and estimation of surgical width are extremely important in SG surgery, where surgical technical difficulties and increased complication risks compared to cervical thyroid surgery come to the fore. In this study, we aimed to evaluate these preoperative and peroperative preparations in detail.

Keywords: Peroperative preparation, preoperative evaluation, substernal goiter, surgical indications

Substernal guatrın cerrahi tedavisi part 1: Cerrahi endikasyonlar, preoperatif ve peroperatif hazırlık

Mehmet Uludag1, Mehmet Kostek1, Mehmet Taner Unlu1, Nurcihan Aygun1, Adnan İsgor2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Şişli Memorial Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Substernal guatrlı birçok hasta için cerrahi en uygun tedavi seçeneklerinden biridir. Ancak substernal guatr (SG) cerrahisinin normal servikal tiroid cerrahisine kıyasla bazı teknik zorlukları ve daha yüksek komplikasyon riski bulunmaktadır. Çalışmamızda da bahsettiğimiz bu teknik zorluklar ve komplikasyon riskleri sebebiyle SG cerrahisi deneyimli ve yüksek hacimli endokrin cerrahlar tarafından, geniş ekip ve teknik donanıma sahip merkezlerde yapılmalıdır.
SG'de preoperatif klinik ve radyolojik değerlendirme ve tanımlamalar daha önceki çalışmamızda detaylı olarak değerlendirilmiştir.
Cerrahi teknik zorlukları ve servikal tiroid cerrahisine kıyasla artmış komplikasyon risklerinin ön plana çıktığı SG cerrahisinde detaylı preoperatif değerlendirme, preoperatif risk değerlendirmesi, cerrahi anatomi, anestezi, uygun cerrahi planlama ve cerrahi genişliğin tahmini son derece önemlidir. Bu çalışmada bu preoperatif ve peroperatif hazırlıkları detaylı olarak değerlendirmeyi amaçladık. (SETB-2022-08-196)

Anahtar Kelimeler: substernal guatr, cerrahi endikasyonlar, preoperatif değerlendirme, peroperatif hazırlık

Mehmet Uludag, Mehmet Kostek, Mehmet Taner Unlu, Nurcihan Aygun, Adnan İsgor. Surgical Treatment of Substernal Goiter Part 1: Surgical Indications, Pre-Operative, and Peroperative Preparation. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 303-310

Corresponding Author: Mehmet Uludag
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale