ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Differentiation Of Benign From Malignant Disease-Color Doppler US Assesment Of Intratumoral Angioarchitecture And Hymodynamie [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1999; 33(3): 39-43

Differentiation Of Benign From Malignant Disease-Color Doppler US Assesment Of Intratumoral Angioarchitecture And Hymodynamie

Muzaffer Başak, Kamber Göksu, Irfan Çelebi, Ayhan Üçgül
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyodiagnostik Kliniği

AIM: To test the value of hemodynamic spectral parameters along with the histopathologic correlation in the differantiation of benign-malignant breast mases.
PATIENT AND METHOD: Color doppler sonography was performed to 67 patients and the data were acquired using a wide range of criteria. The reference malignancy value was based on the study of Hollerweer et al as the RI>80 and PSV>0.
RESULT: in 24 cases where fibroadenoma was detected, 8 cases (34%) showed.no vascularization. The avarege Rl value was found as 0.71 (0.63-0.80); standart deviation 0.06. in carsinoma cases, the RI values were recorded as between 0.55-0.99 (average 0.75; standart deviation 0.06). in 11 carsinoma cases (44%) Rl values were 80% or aho- ve. PSV values were recorded as between 13-45 mlsn (ave- rage 29 mlsn; standart deviation 0.08).
CONCLUSION: Breast malignancies have higher ressistance indices (RI) than benign lesions. When Rl and peak sistolic velocity (PSV) evaluated together it was shown that. it has the capacity or increasing the specificity of classification of breast masses.

Keywords: Breast masses, resistance index, peak sistolic velocity.

Meme Kitleleri: Benign~Malign Lezyon Ayırımında İntratümöral Vaskülerizasyon ve Hemodinaminin Renkli Doppler USG Değerlendirmesi

Muzaffer Başak, Kamber Göksu, Irfan Çelebi, Ayhan Üçgül
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyodiagnostik Kliniği

AMAÇ: Benign -malign meme tümörlerinin ayırımında hemo-dinamik spektral parametrelerin tanı değerinin histopatolojik doğru/amayla test edildi. Metarial ve metod meme kitlesi tespit edilen renkli doppler US uygulandı ve bilgiler geniş bir kriter penceresinde elde edildi. Referans melignite değeri olarak Hollerweger ve arkadaşlarının çalışmasında bildirilen RI>80, PSV>20 olarak haz alındı.
SONUÇLAR: Fibroadenom olarak tespit edilen 24 vaka içinde.8 tanesi (%34) vaskülerizasyon saptanmadı. Ortalama RI değeri 0.71 (0.63-0.80); standart deviasyon 0.06 olarak hulundu. Karsinom vakalarında RI değerleri 0.55- 0.99 arasında kaydedildi (Ortalama 0.75; standart sapma 006). 11 karsinom vakasında (%44) RI değerleri %80 veya yukarısıydı, PSV değerleri 13-45 mlsn olarak hulundu (Ortala- ma 29 mlsn; standart sapma 0.08).
TARTIŞMA: Meme maligniteleri benign lezyonlara göre daha yüksek Rl değerlere sahiptir. Rl değerleri PSV ile birlikte değerlendirildiğinde meme kitleleri klasifikasyonunda spesifiteyi artırıcı özelliğe sahiptir.


Muzaffer Başak, Kamber Göksu, Irfan Çelebi, Ayhan Üçgül. Differentiation Of Benign From Malignant Disease-Color Doppler US Assesment Of Intratumoral Angioarchitecture And Hymodynamie. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1999; 33(3): 39-43

Corresponding Author: Muzaffer Başak, Türkiye
LookUs & Online Makale