ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Our Tympanoplasty Type 1 Results [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(3): 7-9

Our Tympanoplasty Type 1 Results

Çetin Vural, Sinan Tilki, Aslı Batur Çalış, Aras Şenvar
Şişli Etfal Hastanesi, Kulak-Burun-Boğaz Kliniği

OBJECTIVE: To investigate the results of myringoplasty operations performed in our clinic.
MATERIAL AND METHOD: Between August 1994 and April 1997, 24 myringoplasty operations were performed in our clinic. The patients were evaluated for graft take rate and audiologic improvement in the postoperative period.
RESULTS: Graft take rate after myringoplasty was 84%. An audiologic improvement more than 10 dB was seen in 71% of the patients with successful graft take.

Keywords: Myringoplasty, graft take rate, audiologic improvement.

Tip 1 Timpanoplasti Sonuçlarımız

Çetin Vural, Sinan Tilki, Aslı Batur Çalış, Aras Şenvar
Şişli Etfal Hastanesi, Kulak-Burun-Boğaz Kliniği

AMAÇ: Kliniğimizde uygulanan tip I timpanoplasti (miringoplasti) olgularının greft tutması ve işitme kazancı açı­sından değerlendirilmesi.
MATERYAL VE METOD: Ağustos 1994 ile Nisan 1997 tarihleri arasında kliniğimizde miringoplasti uygulanan ve kontrollere gelen toplam 24 hasta postoperatif dönemde greft tutması ve işitme kazancı açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Miringoplasti sonrası greft tutma oranı %84 olarak hulundu. Greft tutan olguların %71’inde 10dB'den fazla işitme kazancı sağlandı.

Anahtar Kelimeler: Miringoplasti, greft tutma oranı, iş, itme kazancı.

Çetin Vural, Sinan Tilki, Aslı Batur Çalış, Aras Şenvar. Our Tympanoplasty Type 1 Results. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(3): 7-9

Corresponding Author: Çetin Vural, Türkiye
LookUs & Online Makale