ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Knotted seldinger guide wire during femoral artery Access: Interventional approach [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(1): 38-40

Knotted seldinger guide wire during femoral artery Access: Interventional approach

Ender Uysal1, Mert Ulusay1, Mehmet Uludağ2, Emin Çakmakçı1, Muzaffer Başak1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye

An 60 years-old female patient suffered from knotting of a Seldinger wire during femoral artery puncture. We try to remove guide wire by arterial dilator under floroscopic guidance, but it did not work. In this case, guide wire was removed surgically. Although femoral artery catheterization with the Seldinger technique is a commonly performed procedure, it may result in numerous complications, including kinking and rarely complete knotting of the guidewire. We discuss the steps to approach these kind of procedural complications.

Keywords: A Knotted Seldinger guide wire, arterial puncture, fluoroscopy

Femoral giriş esnasında düğümlenmiş seldinger kılavuz teli: Girişimsel yaklaşım olgu sunumu

Ender Uysal1, Mert Ulusay1, Mehmet Uludağ2, Emin Çakmakçı1, Muzaffer Başak1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye

60 yaşında kadın olguda, femoral arteryal ponksiyonu sırasında Seldinger kılavuz teli düğümlendi. Bunun üzerine floroskopi altında arteryal dilatör kullanılarak kılavuz tel çıkarılmaya çalışıldı ancak başarılı olunamadı. Bu olguda tel cerrahi olarak çıkarıldı. Seldinger tekniği kullanılarak femoral arterin kateterizasyonu sık uygulanan bir yöntem olmakla birlikte birçok komplikasyona neden olabilmektedir. Bunlar arasında kink yapma ve nadiren de kılavuz telin tamamen düğümlenmesi de yer almaktadır. Biz bu olguda işleme bağlı komplikasyonlara yaklaşımda izlenecek basamakları tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Düğümlenmiş Seldinger kılavuz teli, arteryal ponksiyon, floroskopi

Ender Uysal, Mert Ulusay, Mehmet Uludağ, Emin Çakmakçı, Muzaffer Başak. Knotted seldinger guide wire during femoral artery Access: Interventional approach. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(1): 38-40

Corresponding Author: Mert Ulusay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale