ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Parathyroid autotransplantation during thyroidectomy [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2009; 43(1): 33-37

Parathyroid autotransplantation during thyroidectomy

Mehmet Uludağ1, Gürkan Yetkin1, Bülent Çitgez1, Adnan Işgör2, Abut Kebudi3
1Second Department of General Surgery, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Institute of Medical Sciences, Haliç University, Istanbul
3Department of General Surgery, Maltepe University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objective: Permanent hypoparathyroidism is one of the most distressing complications following throidectomy. Apart from preservation of
parathyroid glands in situ by meticulous dissection, parathyroid autotransplantation has been performed increasingly to avoid permanent
hypoparathyroidism. The aim of this study was to evaluate the surgical outcomes in patients undergoing thyroidectomy with parathyroid
autotransplantation.
Study design: From 2002 to 2005, selective parathyroid autotransplantation was performed for devascularized or inadvertently
removed glands in 18 (5.08%) of 354 patients undergoing thyroidectomy.
Results: Total postoperative hypocalcemia occured in 5 (27.7%) of the parathyroid autotransplantation patients, and four patient had transient hypoparathyroidism, whereas 1 patient had permanent hypoparathyroidism. None of the 336 patients who did not undergo parathyroid autotransplantation had permanent hypoparathyroidism.
Conclusion: Selective autotransplantation of the parathyroid glands should be performed whenever the parathyroid is devascularized or damaged. Selective approach to parathyroid outotransplantation is an effective strategy for minimizing the rate of the permanent hypoparathyroidism.

Keywords: Thyroidectomy, parathyroid outotransplantation, hypocalcemia, hypoparathyroidism

Tiroidektomide paratiroid ototransplantasyonu

Mehmet Uludağ1, Gürkan Yetkin1, Bülent Çitgez1, Adnan Işgör2, Abut Kebudi3
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Haliç Üniversitesi, Sağılık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
3Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Kalıcı hipoparatiroidism tiroidektomide korkulan komplikasyonlardan biridir. Kalıcı hipoparatiroidismden kaçınmak için dikkatli diseksiyonla paratiroid bezlerinin korunması dışında paratiroid ototransplantasyonu artarak uygulanmaktadır. Bu çalışmada tiroidektomi sırasında paratiroid ototransplantasyonu uygulanan hastaların sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 2002-2005 arasında tiroidektomi uygulanan 354 hastadan 18’inde damarlanması bozulan veya istemeden çıkarılan paratiroid bezleri seçilmiş olarak ototransplante edildi.
Bulgular: 18 hastanın 5’inde (%27.7) postoperatif hipokalsemi gelişti. Bunların 4’ü geçici olup, 1 hastada kalıcı hipoparatiroidism gelişti. Paratiroid ototransplantasyonu uygulanmayan 336 hastanın hiçbirinde kalıcı hipoparatiroidism gelişmedi.
Sonuçlar: Tiroidektomi sırasında damarlanması bozulan veya hasarlanan paratiroid bezleri seçici olarak ototransplante edilmelidir. Paratiroid ototransplantasyonunda seçici yaklaşım kalıcı hipoparatiroidism oranını en aza indirmek için etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Tiroidektomi, paratiroid ototransplantasyonu, hipokalsemi, hipoparatiroidism

Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Bülent Çitgez, Adnan Işgör, Abut Kebudi. Parathyroid autotransplantation during thyroidectomy. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2009; 43(1): 33-37

Corresponding Author: Mehmet Uludağ, Türkiye
LookUs & Online Makale