ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
A late period complication of long standing ureteral stent: Bladder stone and kidney lost [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(1): 42-45

A late period complication of long standing ureteral stent: Bladder stone and kidney lost

Murat Can Kiremit, Bahadır Ermeç, Ayhan Dalkılıç, Nurettin Cem Sönmez, Serdar Arısan, Erbil Ergenekon
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Klniği, İstanbul

Although double-J ureteral stents have been used routinely in urological practice for a long time, more recently, in parallel with the spread of indications the rate of complications has been on the rise. One of the most serious complications is stent encrustation. In this paper, the case of a 37 year -old patient who has flank pain, dysuria, frequency and macroscopic hematuria is evaluated. Following anemnesis, physical examination and screening test, evidence is presented with respect to right a functional kidney and bladder stone arising from long-standing double-J ureteral stent.

Keywords: Ureteral stent, Complication, Encrustation

Uzun süre kalan üreteral stentin geç dönem ciddi komplikasyonu: Mesane taşı ve böbrek kaybı

Murat Can Kiremit, Bahadır Ermeç, Ayhan Dalkılıç, Nurettin Cem Sönmez, Serdar Arısan, Erbil Ergenekon
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Klniği, İstanbul

Çift J üreter stentler uzun süredir rutin üroloji pratiğinde kullanılmakla beraber son dönemde kullanım endikasyonlarının genişlemesine paralel olarak komplikasyon oranları da artmaktadır. Bu komplikasyonlar içerisinde en ciddi olanlarından biri stentlerin kalsifiye olması, kireçlenmesidir (enkrustasyon). Bu makalede sağ lomber ağrı, disüri, pollaküri ve makroskopik hematüri şikayeti ile polikliniğimize başvuran 37 yaşındaki erkek hastanın anamnez, fizik muayene ve tetkikler sonucu uzun süre kalmış çift J üreter stentin enkrustasyonuna bağlı sağ afonksiyone böbrek ve mesane taşı olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Üreteral stent, komplikasyon, enkrustasyon

Murat Can Kiremit, Bahadır Ermeç, Ayhan Dalkılıç, Nurettin Cem Sönmez, Serdar Arısan, Erbil Ergenekon. A late period complication of long standing ureteral stent: Bladder stone and kidney lost. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(1): 42-45

Corresponding Author: Murat Can Kiremit
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale