ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Penetrated Knife Wound of the Heart and Its Suggestion [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(4): 278-287

Penetrated Knife Wound of the Heart and Its Suggestion

Rasim Torun, Şinasi Can
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye


Kalbe Nafiz Bıçak Yarası ve Düşündürdükleri

Rasim Torun, Şinasi Can
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye


Rasim Torun, Şinasi Can. Penetrated Knife Wound of the Heart and Its Suggestion. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(4): 278-287

Corresponding Author: Rasim Torun
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale