ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Preoperatif Diagnostic Value of the Fine Needle Nodules Aspiration Biopsy in theThyroid [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 21-23

Preoperatif Diagnostic Value of the Fine Needle Nodules Aspiration Biopsy in theThyroid

Gürkan Yetkin, Adnan Işgör, Ekrem Sezgin, Akın Kaya
Şişli Etfal Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği

66 Patients who were admitted to Şişli Etfal Hospital 3. General Surgery Department with a diagnosis of noduler goitre between February 1992 and July 1994, underwent fine needle aspiration biopsy (FNAB) preoperatively. 16 patients were followed without being operated, in the 50 patients who had an operation cytological findings from FNAB were compared to the histopathological findings from postoperative thyroidectomy material.
it was found FNAB had false positive results in % 4 of the patients while false negativity was %0. Therefore spesificity of FNAB was found to be % 100 whereas sensitivity was % 50 that malignant nodules, which can be recognized earlier treated more efficiently.


Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Preoperatif Tanı Değerleri

Gürkan Yetkin, Adnan Işgör, Ekrem Sezgin, Akın Kaya
Şişli Etfal Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği

Şişli Etfal Hastanesi 3. Genel Cerrahi kliniğinde Şubat 1992 - Temmuz 1994 tarihleri arasında 66 noduler guatrlı hasta preoperatif dönemde ince iğne aspirasyon biopsisi (11AB) yapılarak değerlendirildi. 16 hasta ameliyat edilmeyip, izlendi. Opere edilen 50 hasta preoperatif uygulanan tiroidoktemi materyalinin histopatolojik sonuçlarıyla karşılaştırıldı.
Bu çalışma IIAB'de yanlış negatiflik % 4, yanlış pozitiflik % 0 olarak bulundu. Duyarlılık % 50, spesifiklik % 100, kesinlik o/o69 olarak bulundu.
Sonuç olarak: Tiroid nodülllerinin preoperatif değerlendirilmesinde, IIAB yönteminin kullanılma­sıyla, gereksiz cerrahi girişimlerin azalacağı, buna karşın malign nodüllerin daha erken tanınıp, etkili olarak tedavi edileceği kanısına varıldı.


Gürkan Yetkin, Adnan Işgör, Ekrem Sezgin, Akın Kaya. Preoperatif Diagnostic Value of the Fine Needle Nodules Aspiration Biopsy in theThyroid. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 21-23

Corresponding Author: Gürkan Yetkin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale