ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The case of breast cancer with atipic metastazes [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(3): 56-57

The case of breast cancer with atipic metastazes

Yusuf Başer1, Mehtap Dalkılıç Çalış1, Öznur Aksakal1, Ahmet Uyanoğlu1, Oktay Incekara1, Damla Nur Sakız2
1Department of Radiation Oncology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey
2Department of Pathology Laboratory, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey

Breast cancer is mostly seem in white and juwish race, consisting nearly 25 % at the female neoplasms, whichs incidance is increasing by age and has a long survival, it is a disease in which epidemiological rise factors are blamed in forming it such as family anamneses, early menarch, late menapouse, being the first pregnancy at late ages or never been pregnant uptake of exogen estorogen, radiation, diet and alcohol and may cause death, it can cause to some symptoms like: Clinically painless mass in breast, oedema in skin and prange-like apperence, iilsertaion, aksillary lymphadenophaty. sometimes it can cause to bloody discharge the nipllse or skin retraction, it can spreads directly, lymphatically and hematologically to several parts of the body. It is tried to cure by surgery, chemotherapy, hormonal therapy(related to estrogen, progesterone receptors), radiotherapy. Metastases can occur also under the treatment. Metastases are generally to bone, liver but sometimes also to atypical parts. We aimed to publish a breast cancer, with metastazes in our clinical in the path of current literature.

Keywords: Breast cancer, atypical metastazes

Atipik metastazlı meme kanseri olgusu

Yusuf Başer1, Mehtap Dalkılıç Çalış1, Öznur Aksakal1, Ahmet Uyanoğlu1, Oktay Incekara1, Damla Nur Sakız2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İstanbul

Meme kanseri; tüm kadın neopiazmlarının yaklaşık %25’ini oluşturan, insidansı yaş ile artan, beyaz ve Musevi ırkta daha fazla görülen, uzun süreli seyreden bir hastalıktır. Aile anamnezi, erken menarş, geç menapoz, ilk hamileliğin geç yaşta olması veya hiç hamilelik olmaması, eksojen östrojen alımı, radyasyon, diet ve alkol gibi epidemiyolojik risk faktörlerinin oluşumda suçlandığı, ölümcül sonuçlara neden olabilen bir hastalıktır. Klinik olarak memede ağrısız kitle, ciltte ödem ve portakal kabuğu görünümü, ülserasyon ve aksiller lenfadenopati gibi semptomlar verir. Bazen de meme başında kanlı akıntı, meme başında çekinti oluşabilir. Direkt, lenfatik ve hematojen yollarla vücudun çeşitli bölgelerine metastazlar yapabilmektedir. Cerrahi, kemoterapi, hormonoterapi (Östrojen ve Progesteron Reseptörüne bağlı olarak) ve radyoterapi gibi yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılır. Bu gibi yöntemlerle yapılan tedavi çalışmaları esnasında metastazlar yapabilmektedir. Metastazlar genellikle tipik bölgelere olmakla birlikte bazen de atipik bölgelere de olabilmektedir. Bizde kliniğimizde atipik bölgeye metastaz yapmış bir meme kanseri vakasını literatür ışığında yayınlamayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, atipik metastaz

Yusuf Başer, Mehtap Dalkılıç Çalış, Öznur Aksakal, Ahmet Uyanoğlu, Oktay Incekara, Damla Nur Sakız. The case of breast cancer with atipic metastazes. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(3): 56-57

Corresponding Author: Yusuf Başer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale