ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Primary renal small cell carcinoma: case report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(2): 60-64

Primary renal small cell carcinoma: case report

Orhan Tanrıverdi1, Mustafa Kadıhasanoğlu1, Mustafa Aydın1, Müveddet Banu Yılmaz2, Cengiz Miroğlu2
1Second Department of Urology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Renal small cell carcinoma is a highly aggressive malignant tumor that has the potential of distant metastasis and it shows neuroendocrine and epithelial neoplasm features which are ultrastructural and immunohistochemical. Approximately 5% of small cell carcinomas are localized in extrapulmonary and renal localization is rarely seen. Although nephrectomy and chemotherapy are recommended for treatment, life expectancies are quite short. A 75-year-old woman, who had a primary small cell carcinoma of the right renal pelvis, was the subject of our case. Nephrectomy was performed on the patient and small cell carcinoma -containing areas of high grade transitional epithelium cell was reported after pathological evaluation. The patient, who had liver metastasis and thus received 5 cures of chemotheraphy (cisplatinum, etoposide), died 20 months after the diagnosis.

Keywords: Kidney, small cell carcinoma, neuroendocrin

Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu

Orhan Tanrıverdi1, Mustafa Kadıhasanoğlu1, Mustafa Aydın1, Müveddet Banu Yılmaz2, Cengiz Miroğlu2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Üroloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Renal küçük hücreli karsinom, ultrastrüktürel ve immunohistokimyasal olarak nöroendokrin ve epitelyal neoplazm karakteristikleri gösteren oldukça agresif ve uzak metastaz potansiyeli taşıyan, nadir bir malign tümördür. Küçük hücreli karsinomların yaklaşık %5’i ekstrapulmoner yerleşimlidir ve böbrek yerleşimine de oldukça az rastlanmaktadır. Tedavi olarak, nefrektomi ve sonrasında kemoterapi önerilse de yaşam süreleri oldukça kısadır. Vakamız, 75 yaşında, sağ renal pelvis yerleşimli, primer renal küçük hücreli karsinomu olan bir kadın hastaydı. Hastaya nefrektomi gerçekleştirildi ve patolojik değerlendirme sonrası, yüksek dereceli değişici epitel hücreli karsinom alanları da içeren küçük hücreli karsinom olarak rapor edildi. Kontrollerinde karaciğer metastazı saptanan ve 5 kür kemoterapi (sisplatin, etoposid) uygulanan hasta, tanı konulduktan 20 ay sonra yaşamını kaybetti.

Anahtar Kelimeler: Böbrek, küçük hücreli karsinom, nöroendokrin

Orhan Tanrıverdi, Mustafa Kadıhasanoğlu, Mustafa Aydın, Müveddet Banu Yılmaz, Cengiz Miroğlu. Primary renal small cell carcinoma: case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(2): 60-64

Corresponding Author: Orhan Tanrıverdi, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale