ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Primary Fallopian Tube Carcinoma: A Case Report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1999; 33(4): 52-56

Primary Fallopian Tube Carcinoma: A Case Report

Atıf Akyol, Ender Yumru, Başak Baksu, Inci Davas
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

A 63 year old women with complaints of abdominal mass, fatigue and constipation was hospitalised in Şişli Etfal Education and Research Hospital, 2. Internal Medicine Clinic to search for the etiology of ascites. After the consultation carried out at the 2. Obstetrics and Gynecology Clinic of the same hospital, she was internalised in the same clinic with a possible diagnosis of ovarian carcinoma. Following a thorough preoperative evaluation, explorative laparotomy was planned. During the operation, primary or metastatic fallopian tube carcinoma was considered and total abdominal hysterectomy+hilateral salpingo-oopho-rectomy+omentectomy was carried out. No postoperative problem occurred during her follow-up. Since the pathological report turned out to be a primary fallopian tube carcinoma, she was sent to the Radiation Oncology Department with the diagnosis of primary papillary adonocarcinoma of the fallopian tube.
In view of this case report, we aim to look over once more to this rare gynecological malignancy in the light of the literature.

Keywords: Fallopian tube carcinoma.

Primer Tuba Karsinomu: Bir Olgu Sunumu

Atıf Akyol, Ender Yumru, Başak Baksu, Inci Davas
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği’nde, asit etyolojisi araştırılmak üzere yatırılan 63 yaşında, karnında şişlik, halsizlik, kabızlık şikayeti olan bayan hastanın, aynı hastanenin 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği tarafından yapılan konsültasyonu sonucunda, hastaya over tümörü ön tanısı konularak 2. Kadın Hastalıkları ve Jinekoloji servisine interne edildi. Preoperatif inceleme sonrası eksploratris laparotomi planlandı. Operasyon sırasında primer veya metastatik tuba karsinomu olarak değerlendirilen vakaya, total abdominal histerektomi+hilateral salfingo-ooferektomi+omentektomi uygulandı. Patoloji raporunun sol tuba kaynaklı primer tuba karsinomu gelmesi üzerine, postoperatif dönemde sorun gelişmeyen hasta, orta derece diferansiye primer tubal papiller adenokarsinom tanısı ile Radyasyon Onkolojisi Kliniği'ne sevk edildi.
En nadir jinekolojik malinitelerden biri olan primer tuba karsinomu olgusunu sunarken literatürü gözden geçirip tekrar bu konuyu gündeme getirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Tuba karsinomu.

Atıf Akyol, Ender Yumru, Başak Baksu, Inci Davas. Primary Fallopian Tube Carcinoma: A Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1999; 33(4): 52-56

Corresponding Author: Atıf Akyol, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale